ČSN ISO 11843-5 (010240) Date: 1.8.2014

Capability of detection - Part 5: Methodology in the linear and non-linear calibration cases

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 11843-5 Date: 1.8.2014

ČSN ISO 11843-5 (010240)

Date: 1.8.2014

Capability of detection - Part 5: Methodology in the linear and non-linear calibration cases

94594
Czech icon

Annotation:

Tato část ISO 11843 se týká kalibračních funkcí, které jsou lineární či nelineární. Stanovuje základní metody jak - vytvořit profil preciznosti pro odezvu a to popisem směrodatné odchylky (SD) nebo variačního koeficientu (CV) odezvy jako funkce redukované stavové proměnné; - transformovat tento profil preciznosti na profil preciznosti pro redukovanou stavovou proměnnou v souvislosti s kalibrační funkcí; - použít druhý uvedený profil preciznosti k odhadu kritické hodnoty a minimální detekovatelné hodnoty redukované stavové proměnné

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter