ČSN ISO 11843-7 (010240) Date: 1.8.2014

Capability of detection - Part 7: Methodology based on stochastic properties of instrumental noise

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 11843-7 Date: 1.8.2014

ČSN ISO 11843-7 (010240)

Date: 1.8.2014

Capability of detection - Part 7: Methodology based on stochastic properties of instrumental noise

94593
Czech icon

Annotation:

měření pomocí analytických přístrojů je vždy přítomen šum pozadí, bez ohledu na to, zda je v přístroji vzorek či ne. Tato část ISO 11843 se týká matematických metod pro odhadování minimální detekovatelné hodnoty pro případ, kdy převažujícím zdrojem nejistoty měření je šum pozadí. Minimální detekovatelnou hodnotu lze přímo a matematicky odvodit ze stochastických charakteristik šumu pozadí

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter