ČSN ISO 12616 (010506) Date: 1.11.2004

Translation-oriented terminography

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 12616 Date: 1.11.2004

ČSN ISO 12616 (010506)

Date: 1.11.2004

Translation-oriented terminography

71561
Czech icon

Annotation:

stanovuje směrnice umožňující překladatelům a jejich spolupracovníkům zaznamenávat, udržovat a rychle a snadno vyhledávat terminologické informace související s překladatelskou činností. Kvalitu překladu lze měřit částečně z hlediska lingvistických prvků, jako je styl a gramatika, a částečně z hlediska přesnosti použití příslušné terminologie. Směrnice v této mezinárodní normě poskytují nezbytné základy pro řízení jakosti terminologických informací v překladech. Tyto směrnice mohou být rovněž přizpůsobeny tak, aby byly základem pro spravování textů ze zdrojového jazyka, paralelních textů, překladů a jiných informací (např. bibliografií, odkazů a citací) v cílovém jazyce. ČSN ISO 12616 lze použít jak pro práci jednotlivých překladatelských subjektů, tak pro týmovou práci nebo práci překladatelských sekcí. Jsou v ní rovněž stanoveny směrnice, které jsou nezbytné pro výměnu terminologických dat.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter