ČSN ISO 13053-1 (010217) Date: 1.6.2013

Quantitative methods in process improvement - Six Sigma - Part 1: DMAIC methodology

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 13053-1 Date: 1.6.2013

ČSN ISO 13053-1 (010217)

Date: 1.6.2013

Quantitative methods in process improvement - Six Sigma - Part 1: DMAIC methodology

92156
Czech icon

Annotation:

Tato část normy ISO 13053 popisuje metodologii pro zlepšování obchodní činnosti známé jako meto-dologie Six Sigma. Tato metodologie obvykle obsahuje pět fází: definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat a řídit (DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control)

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter