ČSN ISO 13448-1 (010281) Date: 1.8.2006

Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) - Part 1: Guidelines for the APP approach

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 13448-1 Date: 1.8.2006

ČSN ISO 13448-1 (010281)

Date: 1.8.2006

Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) - Part 1: Guidelines for the APP approach

76458
Czech icon

Annotation:

představuje směrnici specifikující organizační principy statistické přejímky v situacích, v nichž smlouva nebo legislativa dává prostor, aby po sobě jdoucí kontrola byla prováděna různými stranami: dodavatelem, odběratelem a/nebo třetí stranou. Tato směrnice je navržena pro kontrolu souborů jakéhokoliv produktu dodávaného nebo odesílaného jako kusové jednotky v dávce. Tato směrnice je použitelná pro: - kontrolu prováděnou dodavatelem (konečná kontrola, certifikace produktu na základě požadavku dodavatele); - kontrolu prováděnou odběratelem (vstupní kontrola, dozor, statistická přejímka); - kontrolu prováděnou třetí stranou (certifikace produktu, kontrola a dohled nad dodržováním požadavků mezinárodních norem, kontrola jakosti prováděná na žádost dodavatele a/nebo odběratele, kde jsou úrovně jakosti a kritéria přijatelnosti dávky specifikovány jednostranně dodavatelem nebo smluvně dodavatelem a odběratelem. Tato směrnice je použitelná také v situacích, kde je třeba pouze jediná výběrová kontrola

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter