ČSN ISO 13448-2 (010281) Date: 1.9.2005

Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) - Part 2: Coordinated single sampling plans for acceptance sampling by attributes

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 13448-2 Date: 1.9.2005

ČSN ISO 13448-2 (010281)

Date: 1.9.2005

Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) - Part 2: Coordinated single sampling plans for acceptance sampling by attributes

74047
Czech icon

Annotation:

stanovuje přejímací plány jedním výběrem pro dávky kontrolované metodou srovnáváním. Všechny subjektivní a objektivní informace o způsobilosti dodavatele poskytnout požadovanou jakost včetně jakékoliv certifikace systému řízení jakosti podle ISO 9001 nebo rovnocenné normy, mohou být vzaty v úvahu odběratelem nebo třetí stranou při rozhodování o jeho přejímacím plánu, dovolujícím například při příznivé informaci menší rozsahy výběrů. ČSN ISO 13448-2 je použitelná také v případě, kdy jsou na tutéž dávku aplikovány po sobě jdoucí výběrové kontroly různými stranami (tj. výrobcem, odběratelem a/nebo třetí stranou), přičemž jednotlivým stranám je umožněna nezávislá volba přejímacího plánu; vyžaduje se pouze koordinace těchto přejímacích plánů vzhledem k určitým specifickým požadavkům jako je riziko odběratele nebo riziko dodavatele. Tento přístup umožňuje každé straně organizovat kontrolu v souladu s vlastními možnostmi a výrazně snížit riziko, že různé strany získají protichůdné výsledky následkem variability vznikající při odběru vzorků.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter