ČSN ISO 13528 (010248) Date: 1.11.2017

Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 13528 Date: 1.11.2017

ČSN ISO 13528 (010248)

Date: 1.11.2017

Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

503198
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma poskytuje poskytovatelům zkoušení způsobilosti detailní popis statistických metod, aby mohli navrhovat programy zkoušení způsobilosti a analyzovat data z těchto programů. Poskytuje též doporučení pro interpretaci dat zkoušení způsobilosti účastníky takových programů a akreditačními orgány

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter