ČSN ISO 14024 (010924) Date: 1.4.2000

Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 14024 Date: 1.4.2000

ČSN ISO 14024 (010924)

Date: 1.4.2000

Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures

58516
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady a postupy pro rozvíjení programů environmentálního značení typu I, zahrnující výběr kategorií výrobků, environmentálních kritérií výrobků a funkčních charakteristik výrobků a rovněž pro posuzování a prokazování splnění požadavků. Tato mezinárodní norma rovněž stanovuje certifikační postupy pro udělení značky.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter