ČSN ISO 14064-1 (010964) Date: 1.9.2006

Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 14064-1 Date: 1.9.2006

ČSN ISO 14064-1 (010964)

Date: 1.9.2006

Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

76523
Czech icon

Annotation:

Norma ISO 14064-1:2006 je jednou ze tří norem (ISO 14064-1:2006, ISO 14064-2:2006 a ISO 14064-3:2006), které představují nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se poprvé věnují problematice skleníkových plynů. Jejich dobrovolné použití se předpokládá zejména v programech obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo v dobrovolných iniciativách organizací při stanovení, monitorování, vykazování a validaci nebo ověření inventarizací skleníkových plynů. Využití této normy se též předpokládá při plánování a realizaci projektů na skleníkové plyny a v dobrovolných iniciativách organizací při stanovení a vykazování emisí skleníkových plynů za účelem jejich omezování. Norma ISO 14064-1 specifikuje principy a požadavky na stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace. Norma ISO 14064-1 zahrnuje požadavky pro plán, provedení, řízení a správu, vykazování a ověřování emisní inventury skleníkových plynů pro organizace. Tato norma je neutrální ve vztahu k programu na skleníkové plyny. V případě, že je uplatňován program na skleníkové plyny, doplňují požadavky tohoto programu požadavky ISO 14064. Pokud požadavky ISO 14064 zabraňují organizaci nebo navrhovateli projektu na skleníkové plyny plnit požadavky programu na skleníkové plyny, mají požadavky tohoto programu přednost

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter