ČSN ISO 14416 (010142) Date: 1.5.2005

Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Methods and materials

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 14416 Date: 1.5.2005

ČSN ISO 14416 (010142)

Date: 1.5.2005

Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Methods and materials

73165
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma definuje materiálech a metody vazby knih a je určena pro podporu přiměřené jakosti vazby v knihovnách a archivech; pomoc knihvazárnám při racionalizaci výroby včetně používání automatizovaných systémů; zajištění průběžných dodávek knihvazačských materiálů. Normativní příloha A poskytuje popis řady volitelných postupů, které mohou být vybrány jako doplněk základních knihvazačských postupů. Norma obsahuje tři informativní přílohy B, C, a D. Příloha B poskytuje návod k výběru metody vazby. Příloha C informuje o zátěžových zkouškách knih s oboustranně rozevíranou lepenou vazbou. Příloha D obsahuje ilustrace, které zobrazují některé z požadavků obsažených v této mezinárodní normě

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter