ČSN ISO 15707 (010171) Date: 1.11.2002

Information and documentation - International Standard Musical Work Code (ISWC)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 15707 Date: 1.11.2002

ČSN ISO 15707 (010171)

Date: 1.11.2002

Information and documentation - International Standard Musical Work Code (ISWC)

65822
Czech icon

Annotation:

Tato norma specifikuje prostředky jednoznačné identifikace hudebního díla. Standardizuje a mezinárodně prosazuje užívání standardního identifikačního kódu, který umožní jedinečné odlišení jednoho hudebního díla od jiného v rámci počítačových databází a související dokumentace a pro potřeby společností, které shromažďují hudební díla za účelem administrace práv k těmto dílům. Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC) identifikuje hudební dílo jako nehmotný výtvor. Nepoužívá se k identifikaci materiální podoby hudebních děl nebo předmětů s tímto dílem souvisejících. K identifikaci těchto materiálních vyjádření a předmětů slouží samostatné identifikační systémy, jako je Mezinárodní standardní kód hudební nahrávky (ISCR) pro hudební nahrávky, Mezinárodní standardní číslo hudebniny (ISMN) pro tištěné hudebniny a Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN) pro audiovizuální díla

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter