ČSN ISO 16269-4 (010233) Date: 1.8.2012

Statistical interpretation of data - Part 4: Detection and treatment of outliers

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 16269-4 Date: 1.8.2012

ČSN ISO 16269-4 (010233)

Date: 1.8.2012

Statistical interpretation of data - Part 4: Detection and treatment of outliers

90135
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje podrobné popisy spolehlivých postupů statistického testování a grafických metod analýzy dat pro detekci odlehlých hodnot v datech z procesů měření. Doporučuje spolehlivé a robustní postupy odhadování a postupy testování vhodné za přítomnosti odlehlých hodnot. Tato část ISO 16269 je navržena především pro detekci a prokázání odlehlé hodnoty (hodnot) z jednorozměrných dat. Pro vícerozměrná a regresní data poskytuje tato část ISO 16269 návod k postupu řešení

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter