ČSN ISO 16642 (010507) Date: 1.1.2005

Computer applications in terminology - Terminological markup framework

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 16642 Date: 1.1.2005

ČSN ISO 16642 (010507)

Date: 1.1.2005

Computer applications in terminology - Terminological markup framework

71856
Czech icon

Annotation:

Norma ČSN ISO 16642 popisuje základní principy reprezentace dat zaznamenaných v souborech terminologických dat. Tento systém zahrnuje metamodel a metody popisu specifických jazyků pro značkování terminologie (TML) vyjadřovaných v XML. Jsou definovány mechanismy pro zavedení omezujících podmínek v TML, s výjimkou tří TML definovaných v přílohách B až D však nejde o specifické omezující podmínky pro jednotlivé TML. Tato mezinárodní norma je navržena s cílem podpořit vývoj a použití počítačových aplikací pro terminologická data a výměnu takových dat mezi jednotlivými aplikacemi. Není normou pro datové kategorie a metody pro stanovení datových struktur, které jsou dány ISO 12620 a jinými souvisejícími mezinárodními normami. Tato mezinárodní norma rovněž definuje podmínky, které umožňují, aby data vyjádřená v jednom TML mohla být mapována na jiné TML, a stanovuje pro tento účel generický nástroj mapování (GMT - Generic Mapping Tool). Kromě toho tato norma popisuje generický model pro popis lingvistických dat.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter