ČSN ISO 18404 (010218) Date: 1.2.2018

Quantitative methods in proces improvement - Six Sigma - Competencies for key personnel and their organizations in relation to SixSigma and Lean implementation

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 18404 Date: 1.2.2018

ČSN ISO 18404 (010218)

Date: 1.2.2018

Quantitative methods in proces improvement - Six Sigma - Competencies for key personnel and their organizations in relation to SixSigma and Lean implementation

503549
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma definuje kompetence pro dosažení specifických úrovní dovednosti ve vzahu k Six Sigma, Lean a Lean & Six Sigma u jednotlivců, např. černých pásů, zelených pásů a uživatelů Lean a jejich uspořádání. Žlutý pás není v této normě obsažen

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter