ČSN ISO 18414 (010279) Date: 1.4.2010

Acceptance sampling procedures by attributes - Accept-zero sampling system based on credit principle for controlling outgoing quality

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 18414 Date: 1.4.2010

ČSN ISO 18414 (010279)

Date: 1.4.2010

Acceptance sampling procedures by attributes - Accept-zero sampling system based on credit principle for controlling outgoing quality

84761
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma stanovuje systém výběrových schémat jedním výběrem při kontrole každé dávky v sérii založené na metodě srovnáváním. Všechny přejímací plány předloženého systému mají přejímací číslo rovné nule, tzn. dávka se nepřijímá, obsahuje-li výběr z ní jednu nebo více neshodných jednotek. Schémata závisí na vhodně definované nejhorší průměrné výstupní kvalitě (AOQL), jejíž hodnotu zvolí uživatel, přičemž není kladeno žádné omezení na volbu hodnoty AOQL nebo na rozsahy po sobě jdoucích dávek v sérii. Metodologie zaručuje, že celková průměrná kvalita přicházející k odběrateli nebo do obchodní sítě nebude v dlouhé časové posloupnosti přesahovat mez AOQL

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter