ČSN ISO 1951 (010503) Date: 1.1.1999

Lexicographical symbols and typographical conventions for use in terminography

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 1951 Date: 1.1.1999

ČSN ISO 1951 (010503)

Date: 1.1.1999

Lexicographical symbols and typographical conventions for use in terminography

54822
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma stanovuje lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v - odborných slovnících, - odborných lexikonech, - systematických slovnících, - abecedních slovnících, - terminologických databázích, - terminologických databankách, - pracích týkajících se lexikografie a dokumentace. Nezabývá se pravidly týkajícími se přípravy a uspořádání mezinárodních terminologických norem, která jsou uvedena v ISO 10241

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

Advertising



Twitter