ČSN ISO 2041 (011400) Date: 1.10.2010

Mechanical vibration, shock and condition monitoring - Vocabulary

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 2041 Date: 1.10.2010

ČSN ISO 2041 (011400)

Date: 1.10.2010

Mechanical vibration, shock and condition monitoring - Vocabulary

86808
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma definuje specifické termíny a výrazy pro obory vibrací, rázů a monitorování stavu. Toto druhé vydání ČSN ISO 2041 odráží technické pokroky a zpřesnění termínů používaných v předchozí verzi. Jako taková norma zahrnuje přesnější definice některých termínů, které odrážejí změny v přijatém významu. Začleněny jsou nové termíny, které byly vyvolány technickými změnami (primárně v oblastech zpracování signálů, monitorování stavu a diagnostiky a prognostiky vibrací a rázů), a dosud běžně používané termíny

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter