ČSN ISO 2108 (010189) Date: 1.4.2006

Information and documentation - International Standard Book Number (ISBN)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 2108 Date: 1.4.2006

ČSN ISO 2108 (010189)

Date: 1.4.2006

Information and documentation - International Standard Book Number (ISBN)

75557
Czech icon

Annotation:

Norma zavádí podrobná pravidla pro Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number, ISBN) jako jedinečného mezinárodního systému identifikace pro monografií a jejich vydání. Uvádí konstrukci ISBN, pravidla jeho přidělování a použití, metadata, která mají být spojená s přidělovaným ISBN, a správu systému ISBN. Tato mezinárodní norma je použitelná pro monografie (nebo jejich jednotlivé oddíly nebo kapitoly, jsou-li dostupné samostatně) a určité typy souvisejících produktů, které jsou dostupné veřejnosti. Uvádí rovněž příklady produktů, na něž se vztahuje a naopak nevztahuje.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter