ČSN ISO 215 (010147) Date: 1.6.2001

Documentation - Presentation of contributions to periodicals and other serials

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 215 Date: 1.6.2001

ČSN ISO 215 (010147)

Date: 1.6.2001

Documentation - Presentation of contributions to periodicals and other serials

61047
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma stanoví pravidla zpracování a formální úpravy příspěvků do odborných časopisů a podobných seriálových publikací. Nemusí se podle ní řídit příspěvky do sborníků konferenčních materiálů a podobných sbírkových děl

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter