ČSN ISO 2171 (461019) Date: 1.12.2008

Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 2171 Date: 1.12.2008

ČSN ISO 2171 (461019)

Date: 1.12.2008

Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration

82356
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma specifikuje metody pro stanovení obsahu popela v obilovinách, luštěninách a jejich mlýnských výrobků určených pro lidskou spotřebu. Zdrojem materiálu jsou: zrno obilovin; mouky a semoliny; mlýnské výrobky (otruby a výrobky s vysokým obsahem otrub, krupice); směsné mouky z obilovin (směsi); výrobky z obilovin jiné než mlýnské výrobky; luštěniny a výrobky z nich. Tuto mezinárodní normu není možné použít pro škrob a deriváty škrobu (viz ISO 3593), pro výrobky určené k výživě zvířat (viz ISO 5984), ani pro osivo.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter