ČSN ISO 21748 (010290) Date: 1.8.2012

Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 21748 Date: 1.8.2012

ČSN ISO 21748 (010290)

Date: 1.8.2012

Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation

90134
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma obsahuje návod pro - hodnocení nejistot měření pomocí údajů získaných ze studií realizovaných v souladu s ISO 5725-2:1994; - porovnávání výsledků mezilaboratorní studie s nejistotami měření (MU - measurement uncertainty) získanými pomocí platných zásad šíření nejistoty Tato mezinárodní norma je použitelná na všechny oblasti měření a zkoušek, kde se má stanovit nejistota, která je spojena s výsledkem, který se má určit

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter