ČSN ISO 22514-3 (010277) Date: 1.4.2010

Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 3: Machine performance studies for measured data on discrete parts

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 22514-3 Date: 1.4.2010

ČSN ISO 22514-3 (010277)

Date: 1.4.2010

Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 3: Machine performance studies for measured data on discrete parts

85069
Czech icon

Annotation:

Tato část ISO 22514 má sloužit jako návod pro situace, kdy je nutno pomocí studie stanovit, zda je například výstup ze stroje přijatelný podle daných kritérií. Takové situace jsou běžné v strojírenství, kdy je studie součástí přejímací zkoušky. Takové studie lze využít i k diagnostice současné výkonnosti stroje, nebo při řešení problémů. Popsaná metoda je velmi univerzální a byla použita v mnoha situacích

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter