ČSN ISO 22514-7 (010277) Date: 1.7.2014

Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 7: Capability of measurement processes

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 22514-7 Date: 1.7.2014

ČSN ISO 22514-7 (010277)

Date: 1.7.2014

Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 7: Capability of measurement processes

94809
Czech icon

Annotation:

Tato část ISO 22514 definuje postup validace měřicího systému a procesu měření aby se potvrdilo, zda daný proces měření vyhovuje požadavkům pro určitou měřicí úlohu s doporučením přejímacích kritérií. Kritéria pro přijetí jsou definována jako ukazatel způsobilosti (CMS) nebo jako reciproká hodnota ukazatele způsobilosti procesu (QMS)

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter