ČSN ISO 2602 (010231) Date: 1.4.1993

Statistical interpretation of test results. Estimation of the mean. Confidence interval

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 2602 Date: 1.4.1993

ČSN ISO 2602 (010231)

Date: 1.4.1993

Statistical interpretation of test results. Estimation of the mean. Confidence interval

28636
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje ISO 2602:1980. Stanovuje způsob statistického zpracování výsledků zkoušek potřebný k výpočtu konfidenčního intervalu pro průměr souboru. ČSN ISO 2602 (01 0231) byla vydána v dubnu 1993

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter