ČSN ISO 2854 (010234) Date: 1.10.1994

Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to mens and variances

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 2854 Date: 1.10.1994

ČSN ISO 2854 (010234)

Date: 1.10.1994

Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to mens and variances

16530
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje ISO 2854:1976. Tato norma je jednou z řady norem vypracovaných technickou komisí ISO/TC 69 věnovaných statistické interpretaci údajů. Záměrem této řady norem je podat správnou interpretaci statistik vypočtených z daných údajů a tím vytvořit předpoklad pro správné použití získaných výsledků při zkoušení, při různých průmyslových, zemědělských a jiných aplikacích statistických metod a při aplikacích jiných norem ISO a IEC, které tyto normy o statistických metodách využívají. ČSN ISO 2854 (01 0234) byla vydána v říjnu 1994

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter