ČSN ISO 2859-10 (010261) Date: 1.9.2007

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 10: Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 2859-10 Date: 1.9.2007

ČSN ISO 2859-10 (010261)

Date: 1.9.2007

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 10: Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes

79202
Czech icon

Annotation:

Tato část ČSN ISO 2859 podává popis dosud vydaných částí norem ISO řady 2859: - ČSN ISO 2859-1 obsahující systémy statistických přejímek pro kontrolu každé dávky ze spojité řady dávek pocházejících z jednoho procesu, od jednoho dodavatele; - ČSN ISO 2859-2 stanovující přejímací plány pro situace, kdy má být ověřována jakost jednotlivé nebo izolované dávky; - ČSN ISO 2859-3 vytvářející nadstavbu k ČSN ISO 2859-1 a umožňující realizaci občasné přejímky dávek tvořících plynulou sérii a dosahujících vyšší úrovně jakosti než mezi stranami dohodnutá hodnota AQL; - ČSN ISO 2859-4 připravená pro potřeby výběrových postupů vhodných při předepsaných systematických kontrolách, jako jsou prověrky a audity, kdy se ověřují úrovně jakosti deklarované pro určitou entitu; - ČSN ISO 2859-5 věnované přejímacím plánům postupným výběrem s odstupňovanou účinností odpovídající té, která je použita v přejímacích plánech v ČSN ISO 2859-1

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter