ČSN ISO 2859-3 (010261) Date: 1.8.2006

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 3: Skip-lot sampling procedures

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 2859-3 Date: 1.8.2006

ČSN ISO 2859-3 (010261)

Date: 1.8.2006

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 3: Skip-lot sampling procedures

76459
Czech icon

Annotation:

stanovuje obecné postupy občasné přejímky pro přejímací kontrolu srovnáváním. Záměrem těchto postupů je poskytnout způsob snížení rozsahu kontrol na produktech vysoké jakosti předkládaných dodavatelem, který má uspokojivý systém prokazování jakosti a účinnou regulaci jakosti. Snížení rozsahu kontrolních prací se dosahuje náhodným stanovením - při určité pravděpodobnosti - zda dávka předložená ke kontrole bude přijata bez kontroly. Tento postup rozšiřuje princip náhodného odběru jednotek zahrnutých do výběru použitý již v ISO 2859-1 na náhodný odběr dávek. Občasná přejímka popsaná v ČSN ISO 2859-3 je použitelná, ale ne pouze omezena, na kontrolu - konečných jednotek jako jsou hotové produkty nebo montážní podskupiny, - komponent a surovin, a - materiálů v procesu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter