ČSN ISO 2859-4 (010261) Date: 1.7.2003

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 2859-4 Date: 1.7.2003

ČSN ISO 2859-4 (010261)

Date: 1.7.2003

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels

67408
Czech icon

Annotation:

Norma stanovuje výběrové plány a postupy, které lze použít k posouzení, zda úroveň jakosti určité entity se shoduje s deklarovanou hodnotou. Tyto výběrové plány nejsou určeny pro přejímku Výběrové plány v této normě jsou navrženy tak, aby se pracovalo s rizikem menším než 5 %, že dojde k popření deklarované úrovně jakosti (DQL), přestože je správná. Druhé riziko, které se vztahuje k meznímu poměru jakosti LQR (poměr reálné úrovně jakosti k deklarované úrovni jakosti), že nebude popřena deklarovaná úroveň jakosti, která je nesprávná, je 10 %. Uvažují se tři úrovně LQR. Výběrové plány navržené v této normě jsou indexovány hodnotami LQR a DQL a jsou určeny především pro účely auditů a prověrek, kdy si příslušná autorita musí uvědomovat rizika nesprávného závěru a zahrnout toto riziko do svých úvah ( viz požadavek v ČSN EN ISO 19 011, kapitola 6.5).

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter