ČSN ISO 28801 (010283) Date: 1.6.2013

Double sampling plans by attributes with minimal sample sizes, indexed by producer´s risk quality (PRQ) and consumer´s risk quality (CRQ)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 28801 Date: 1.6.2013

ČSN ISO 28801 (010283)

Date: 1.6.2013

Double sampling plans by attributes with minimal sample sizes, indexed by producer´s risk quality (PRQ) and consumer´s risk quality (CRQ)

92191
Czech icon

Annotation:

poskytuje přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním. Tyto plány jsou inde-xovány přípustnou mezí kvality (AQL) a tudíž navrženy pro plynulou sérii dávek. Pro každé preferované rozmezí rozsahů dávek, tzn. pro každé kódové písmeno rozsahu výběru, jsou rozsahy prvého a druhého výběru v přejímacím plánu dvojím výběrem v ISO 2859-1 konstantní a stejné napříč AQL, přičemž přejímací čísla vzrůstají s AQL

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter