ČSN ISO 3494 (010236) Date: 1.3.1996

Statistical interpretation of data. Power of tests relating to means and variances

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 3494 Date: 1.3.1996

ČSN ISO 3494 (010236)

Date: 1.3.1996

Statistical interpretation of data. Power of tests relating to means and variances

18916
Czech icon

Annotation:

Norma je jednou z řady norem věnovaných statistické interpretaci údajů. Záměrem této řady norem je podat správnou interpretaci statistik vypočtených z daných údajů a tím vytvořit předpoklad pro správné použití získaných výsledků při zkoušení, při různých aplikacích statistických metod a při aplikacích jiných norem ISO a IEC, které tyto normy o statistických metodách využívají. Norma těsně navazuje na ČSN ISO 2854 (01 0234) Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů a zabývá se otázkami rizika druhého druhu a silou testu. Norma obsahuje následující porovnávací testy: - porovnání střední hodnoty s danou hodnotou (rozptyl známý) - porovnání střední hodnoty s danou hodnotou (rozptyl neznámý) - porovnání dvou středních hodnot (rozptyly známé) - porovnání dvou středních hodnot (rozptyly neznámé, ale považované za stejné) - porovnání rozptylu nebo směrodatné odchylky s danou hodnotou - porovnání dvou rozptylů nebo dvou směrodatných odchylek

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter