ČSN ISO 3534-1 (010216) Date: 1.4.2010

Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 3534-1 Date: 1.4.2010

ČSN ISO 3534-1 (010216)

Date: 1.4.2010

Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability

85042
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje termíny a definice základním pojmů z oblasti matematické statistiky a počtu pravděpodobnosti. Většina definic je doplněna vysvětlujícími poznámkami nebo příklady. Pro některé termíny norma zavádí doporučené značení. Informativní přílohy obsahují diagramy, které názorně ukazují vzájemné vztahy mezi definovanými pojmy

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter