ČSN ISO 3534-2 (010216) Date: 1.9.2010

Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 3534-2 Date: 1.9.2010

ČSN ISO 3534-2 (010216)

Date: 1.9.2010

Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics

86143
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje termíny a definice základních pojmů aplikované statistiky zejména z oblasti sběru a získávání dat, vzorkování, statistických přejímek, statistického řízení jakosti a statistické regulace procesů. Většina definic je doplněna vysvětlujícími poznámkami nebo příklady. Pro některé termíny norma zavádí doporučené značení. Informativní přílohy obsahují diagramy, které názorně ukazují vzájemné vztahy mezi definovanými pojmy

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter