ČSN ISO 37001 (010392) Date: 1.9.2017

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 37001 Date: 1.9.2017

ČSN ISO 37001 (010392)

Date: 1.9.2017

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use

503262
Czech icon

Annotation:

Tato norma specifikuje požadavky a poskytuje návod pro ustavení, implementaci, udržování, prověřování a zlepšování systému protikorupčního managementu, který má organizaci pomoct při prevenci a odhalování korupce a reakci na ní. Systém může být zaveden samostatně, nebo může být integrován do celkového systému managementu organizace. Požadavky této normy jsou generické. Norma může být použita jakoukoli organizací (nebo její částí) ve veřejném, soukromém nebo neziskovém sektoru, bez ohledu na její typ a velikost a charakter jejích činností

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter