ČSN ISO 3901 (010179) Date: 1.9.2002

Information and documentation - International Standard Recording Code (ISRC)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 3901 Date: 1.9.2002

ČSN ISO 3901 (010179)

Date: 1.9.2002

Information and documentation - International Standard Recording Code (ISRC)

65530
Czech icon

Annotation:

Tato norma koordinuje a standardizuje identifikaci zvukových nahrávek a hudebních videonahrávek v mezinárodním měřítku. Kód identifikuje nahrávku v průběhu celé její existence a je určen pro užívání vydavateli nahrávek stejně jako autorskoprávními organizacemi, vysílacími organizaci, mediatékami a archivy atd. Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC) lze použít pro zvukové nahrávky a hudební videonahrávky bez ohledu na to, zda jsou v analogovém nebo digitálním formátu. Kód ISRC se nepřiděluje zvukovým a audiovizuálním nosičům (např. kompaktním diskům nebo videokazetám). Audiovizuální nahrávky jiné než hudební videonahrávky vyrobené spolu se zvukovou nahrávkou jsou vyloučeny z předmětu této normy. Takovým audiovizuálním nahrávkám by mělo být přiděleno Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN) v souladu s ISO 15706.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter