ČSN ISO 3951-1 (010258) Date: 1.5.2017

Sampling procedures for inspection by variables - Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 3951-1 Date: 1.5.2017

ČSN ISO 3951-1 (010258)

Date: 1.5.2017

Sampling procedures for inspection by variables - Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL

501409
Czech icon

Annotation:

Tato část ISO 3951 je navržena především pro použití za následujících podmínek: a) kde kontrolní postup má být aplikován na spojité série dávek diskrétních produktů, které všechny byly dodány jedním výrobcem za použití jednoho výrobního procesu; b) kde se uvažuje pouze jediný znak kvality x těchto produktů, který musí být měřitelný na spojité stupnici; c) kde je výroba stabilizována (proces je ve statisticky zvládnutém stavu) a znak kvality x má normální rozdělení nebo rozdělení velmi blízké normálnímu rozdělení; d) kde smlouva nebo norma definuje dolní mezní hodnotu L, horní mezní hodnotu U, nebo obě tyto hodnoty; jednotka je označena za shodnou tehdy a jen tehdy, když zjištěná hodnota jejího měřeného znaku kvality x vyhovuje podle okolností jedné z následujících nerovností: x >= L (tj. není podkročena dolní mezní hodnota); x <= U (tj. není překročena horní mezní hodnota); x >= L a x <= U (tj. není podkročena dolní ani překročena horní mezní hodnota). Nerovnosti 1) a 2) vznikají při předpisu jednostranné mezní hodnoty a případ 3) při předpisu dvoustranných mezních hodnot. Při předpisu dvoustranných mezních hodnot se v této části ISO 3951 předpokládá, že shoda vůči oběma mezním hodnotám je stejně důležitá vzhledem k integritě produktu; v takových případech je vhodné aplikovat jedinou hodnotu AQL vůči celkovému procentu produktů vně obou mezních hodnot. Tomu se přiřazuje termín propojená kontrola

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter