ČSN ISO 3951-2 (010258) Date: 1.4.2010

Sampling procedures for inspection by variables - Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality characteristics

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 3951-2 Date: 1.4.2010

ČSN ISO 3951-2 (010258)

Date: 1.4.2010

Sampling procedures for inspection by variables - Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality characteristics

84760
Czech icon

Annotation:

Tato část ISO 3951 stanovuje systém statistických přejímek jedním výběrem při kontrole měřením. Tento systém je indexován přípustnou mezí kvality (AQL), má technický charakter a je navržen pro uživatele, kteří jsou již obeznámeni s přejímkami měřením nebo kteří mají složitější požadavk

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter