ČSN ISO 3951-4 (010258) Date: 1.6.2013

Sampling procedures for inspection by variables - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 3951-4 Date: 1.6.2013

ČSN ISO 3951-4 (010258)

Date: 1.6.2013

Sampling procedures for inspection by variables - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels

92192
Czech icon

Annotation:

Tato část ISO 3951 stanovuje výběrové plány a postupy při kontrole měřením, které lze použít k posouzení, zda úroveň kvality určité entity (dávka, proces atd.) se shoduje s deklarovanou hodnotou. Výběrové plány jsou navrženy tak, aby jejich operativní charakteristiky přiléhaly co možná nejvíce k odpovídajícím operativním charakteristikám při kontrole srovnáváním v ISO 2859-4, takže volba mezi kontrolou srovnáváním a kontrolou měřením není ovlivněna pokusem o zvýšení pravděpodobnosti přijetí nesprávně deklarované úrovně kvality

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter