ČSN ISO 3951-5 (010258) Date: 1.8.2010

Sampling procedures for inspection by variables - Part 5: Sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for inspection by variables (known standard deviation)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 3951-5 Date: 1.8.2010

ČSN ISO 3951-5 (010258)

Date: 1.8.2010

Sampling procedures for inspection by variables - Part 5: Sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for inspection by variables (known standard deviation)

86134
Czech icon

Annotation:

Tato část ISO 3951 stanovuje systém přejímacích plánů postupným výběrem (schémata) pro kontrolu každé dávky v sérii při kontrole měřením. Schémata jsou indexována řadou preferovaných hodnot přípustné meze kvality (AQL) uspořádanou od 0,01 do 10, které jsou definovány v procentech neshodných jednotek

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter