ČSN ISO 4 (010196) Date: 1.12.1999

Information and documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 4 Date: 1.12.1999

ČSN ISO 4 (010196)

Date: 1.12.1999

Information and documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications

57645
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma poskytuje pravidla pro zkracování názvů seriálových, případně neseriálových dokumentů v jazycích užívajících latinku, cyrilici a řeckou abecedu. Tato mezinárodní norma také slouží jako základ pro stanovení slov z názvů zkracovaných sítí ISSN.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter