ČSN ISO 5122 (010137) Date: 1.9.2003

Documentation - Abstract sheets in serial publications

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 5122 Date: 1.9.2003

ČSN ISO 5122 (010137)

Date: 1.9.2003

Documentation - Abstract sheets in serial publications

68302
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma zavádí pravidla pro grafickou úpravu analytických obsahů v periodikách nebo jiných seriálových publikacích. Analytické obsahy v periodikách nebo jiných seriálových publikací poskytují podrobný popis každého článku, do takových podrobností, které jsou podstatné pro dokumentační práci. Strana je rozdělena do bloků, z nichž každý obsahuje informace o jednom článku, uspořádaných takovým způsobem, že nejméně důležité podrobnosti jsou na začátku a konci bloku a mohou být vynechány, pokud se jeví jako přebytečné. Záhlaví analytického obsahu poskytuje doplňkové informace nutné pro získání originálního dokumentu.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter