ČSN ISO 5123 (010138) Date: 1.10.2003

Documentation - Headers for microfiche of monographs and serials

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 5123 Date: 1.10.2003

ČSN ISO 5123 (010138)

Date: 1.10.2003

Documentation - Headers for microfiche of monographs and serials

68636
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma zavádí pravidla pro grafickou úpravu informací, které jsou součástí oblastí pro záhlaví mikrofiší vyrobených pro distribuci knihovnami, nebo pro knihovny a informační střediska. Je použitelná pro originální mikropublikace, stejně jako mikrofišová vydání monografií a seriálových publikací a příspěvků do nich. Je použitelná stejně na celá díla jako na části děl a na katalogy, ať už jsou na mikrofiše vyrobené počítačovým mikrofilmováním (COM) nebo jinými metodami.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter