ČSN ISO 5127 (010162) Date: 1.5.2003

Information and documentation - Vocabulary

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 5127 Date: 1.5.2003

ČSN ISO 5127 (010162)

Date: 1.5.2003

Information and documentation - Vocabulary

67126
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma má usnadnit mezinárodní komunikaci v oblasti informací a dokumentace. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů vztahujících se na tuto oblast a vymezuje vztahy mezi hesly. Předmět této mezinárodní normy odpovídá předmětu technické komise ISO/TC 46, Standardizace činností souvisejících s knihovnami, dokumentačními a informačními středisky, indexačními a referátovými službami, archivy, informační vědou a publikováním.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter