ČSN ISO 5498 (461018) Date: 1.3.1994

Agricultural food products - Determination of crude fibre content - General method

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 5498 Date: 1.3.1994

ČSN ISO 5498 (461018)

Date: 1.3.1994

Agricultural food products - Determination of crude fibre content - General method

15432
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje ISO 5498:1981. Stanoví konvenční metodu stanovení hrubé vlákniny v zemědělských a potravinářských výrobcích. Podstata zkoušky: Po rozemletí a případném odtučnění vzorku hydrolýza roztokem kyseliny sírové předepsané koncentrace za varu, pak oddělení a promytí nerozpustného zbytku. Hydrolýza tohoto nerozpustného zbytku roztokem hydroxidu sodného předepsané koncentrace za varu, pak oddělení, promytí, vysušení a zvážení nezhydrolyzovaného zbytku a stanovení úbytku jeho hmotnosti spálením. ČSN ISO 5498 (46 1018) byla vydána v březnu 1994

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter