ČSN ISO 55000 (010375) Date: 1.5.2015

Asset management - Overview, principles and terminology

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 55000 Date: 1.5.2015

ČSN ISO 55000 (010375)

Date: 1.5.2015

Asset management - Overview, principles and terminology

97512
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma poskytuje přehled managementu aktiv, jeho zásad a terminologie a také očekávaných přínosů ze zavedení managementu aktiv. Lze ji aplikovat na všechny typy aktiv a mohou ji používat organizace všech typů a velikostí. Je určena k použití především při řízení hmotných aktiv, lze ji však používat i pro jiné typy aktiv

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter