ČSN ISO 55001 (010376) Date: 1.5.2015

Asset management - Management systems - Requirements

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 55001 Date: 1.5.2015

ČSN ISO 55001 (010376)

Date: 1.5.2015

Asset management - Management systems - Requirements

97511
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu aktiv v rámci kontextu organizace. Lze ji aplikovat na všechny typy aktiv a mohou ji používat organizace všech typů a velikostí. Je určena k použití především při řízení hmotných aktiv, lze ji však používat i pro jiné typy aktiv

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter