ČSN ISO 55002 (010377) Date: 1.5.2015

Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 55002 Date: 1.5.2015

ČSN ISO 55002 (010377)

Date: 1.5.2015

Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001

97513
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma poskytuje návod na používání systému managementu aktiv v souladu s požadavky ISO 55001. Lze ji aplikovat na všechny typy aktiv a mohou ji používat organizace všech typů a velikostí. Je určena k použití především při řízení hmotných aktiv, lze ji však používat i pro jiné typy aktiv

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter