ČSN ISO 5725-1:1997/Oprava1 (010251) Date: 1.9.1998

Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice.

Info Designation Catalog number More information

ČSN ISO 5725-1:1997/Oprava1 (010251)

Date: 1.9.1998

Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice.

53547
Czech icon

Annotation:

Annotation for this standard is not avaible.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter