ČSN ISO 5805 (011402) Date: 1.5.2000

Mechanical vibration and shock - Human exposure - Vocabulary

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 5805 Date: 1.5.2000

ČSN ISO 5805 (011402)

Date: 1.5.2000

Mechanical vibration and shock - Human exposure - Vocabulary

58760
Czech icon

Annotation:

Norma ČSN ISO 5805 definuje termíny vztahující se k biodynamice člověka nebo termíny používané ve specifických souvislostech v dalších normách zabývajících se hodnocením expozice člověka vibracím a rázům. Uvádí normalizované definice termínů a doplňuje ISO 2041, neobsahuje však obecné termíny, které lze snadno nalézt ve slovnících

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter