ČSN ISO 5963 (010174) Date: 1.3.1996

Documentation. Methods for examing documents, determing their subjecting and selecting indexing terms

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 5963 Date: 1.3.1996

ČSN ISO 5963 (010174)

Date: 1.3.1996

Documentation. Methods for examing documents, determing their subjecting and selecting indexing terms

19129
Czech icon

Annotation:

Norma popisuje doporučené metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru vhodných lexikálních jednotek selekčního jazyka. Omezuje se na úvodní fáze indexování a rovněž popisuje obecné metody analýzy dokumentů, použitelné kdykoliv při indexování. Norma se nezabývá praktickými postupy jednotlivých systémů indexování, ať už prekoordinovaných nebo postkoordinovaných

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter