ČSN ISO 605 (461029) Date: 1.1.1999

Pulses - Determination of impurities, size, foreign odours, insects, and species and variety - Test methods

Info Designation Catalog number More information

ČSN ISO 605 (461029)

Date: 1.1.1999

Pulses - Determination of impurities, size, foreign odours, insects, and species and variety - Test methods

34274
Czech icon

Annotation:

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 605:1991. Mezinárodní norma ISO 605:1991 má status české technické normy. Tato norma stanoví metody, které nejsou obsahem jiných norem pro zkoušení luštěnin určených pro přímou spotřebu nebo krmení hospodářských zvířat. Princip zkoušek a postup při jejich provádění je podrobně popsán. U tří zkoušek, tedy na třech místech normy, se předepisuje použití křemíkové lampy. Ve všech případech je prakticky identický text, upozorňující na nebezpečí UV záření. Tří články, kde je to uvedeno, uvádíme v plném znění: Článek 9.1.3 Metoda s použitím křemíkové lampy: Upozornění - je třeba dbát, aby ultrafialové světlo z křemíkové lampy nezasáhlo oči nebo jinou část těla. Zkoušená zrna se sledují pod ultrafialovým světlem. Všechna zrna sice fluoreskují modře nebo růžově, ale zrna sklizňového hrachu jsou zbarvena do fialova, zatímco zrna hrachu z jiných ročníků sklizně mají hnědavý odstín. Článek 9.2.2 - Metoda s použitím křemíkové lampy: Upozornění - je třeba dbát, aby ultrafialové světlo z křemíkové lampy nezasáhlo oči nebo jinou část těla. Ze zkoušeného vzorku čočky se odstraní slupka z obou plochých stran a prohlíží se pod ultrafialovým světlem. Zrna čočky seté fluoreskují zelenošedě, zatímco semena vikve čočkové fluoreskují růžově. Článek 9.3.2.Metoda s použitím křemíkové lampy: Upozornění- je třeba dbát, aby ultrafialové světlo z křemíkové lampy nezasáhlo oči nebo jinou část těla. Zrna se rozřežou na dvě poloviny. Povrch na řezu zrna se hodnotí pod ultrafialovým světlem. Povrch hořkých vlčích bobů na řezu fluoreskuje, zatímco povrch sladkých vlčích bobů zůstává na řezu temný. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Odběr vzorků, kapitola 4 - Příprava analytického roztoku, kapitola 5 - Stanovení nečistot, kapitola 6 - Stanovení velikosti zrna (u luštěnin určených pro přímou spotřebu), kapitola 7 - Zkoušky na přítomnost cizích pachů, kapitola 8 - Zkoušky na zamoření hmyzem, kapitola 9 - Zkoušky na stanovení druhu a odrůdy luštěnin, kapitola 10 - Protokol o zkoušce. Konečně obsahuje přílohu A (informativní). ČSN ISO 605 (46 1029) byla vydána v lednu 1999

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter